Monday, 5 November 2018

Al-Baqarah Ayat 254

2.2.254
Juz:
3,Surah:2.
Surah 2, Ayat 254:
.
Ringkasan tafsir;

Ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman khasnya dan kepada manusia amnya. Maka hendaklah berbelanja rezeki yang telah anugerahkan kepada manusia sementara masih hidup diatas muka bumi sebelum tiba masa hari yang tidak ada lagi urusan jual beli diakhirat. Dan orang kafir pada ketika itu amat rugi dan telah menyaniayai diri mereka sendiri kerana mereka telah meletak amal ibadatnya bukan pada tempatnya.  

Allah menyeru kepada orang yang beriman supaya membelanjakan sebahagian dari harta kekayaan dengan menunaikan zakat, bersedekah dan berderma untuk amal kebajikan kerana Allah.
 .

[previous] [next] [home]

RUJUKAN SUMBER;
Juzuk
3, Surah2
Terjemahan, 251~260,
 [GS] https://sites.google.com/site/surahbaniisrail/3/1
Ulasan surah 2;
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr     

 

No comments:

Post a Comment